JAMINAN RAYTECH

SISTEM KAD JAMINAN RAYTECH

Raytech Malaysia khas merekakan satu system Kad Jaminan untuk menjaminkan kepentingan pelanggan supaya anda tidak tertipu dengan produk palsu Raytech. Kedai Peniaga Raytech hanya mendapat kad jaminan Raytech dan Pelekat Label Produk dengan kuantiti tertentu apabila mereka membeli produk original Raytech.

TAHUKAH ANDA?

Cuma ada sejenis Kad Jaminan Raytech yang seragam dibekal oleh Raytech Malaysia. Anda mesti mendapat kad jaminan ini dan dua (2) helai pelakat label produk ditampal dalamnya. Kad jaminan ini adala penting untuk menjamin kepentingan anda pada setiap masa. Tetapi anda akan gagal menuntut jaminan produk, jikalau anda tidak dapat menampilkan kad jamianan Raytech ini ataupun pelekat label tidak ditampal dalamnya. Disebaliknya, jikalau terdapat Kad Jaminan Raytech yang sewajarnya, anda dapat menuntut produk jaminan di mana-mana satu Kedai Peniaga Raytech di seluruh Malaysia.

Segala pertanyaan mengenali Kad Jamainan Raytech boleh berhubung dengan alamat email terseranai:
Email : wecare@raytechfilms.com; wecare@raytech.com.my